Opleiden met wiki

In dit artikel kun je lezen hoe je wiki's kunt gebruiken in opleidingen.
 1. Wat is een wiki?
 2. Waar vind je voorbeelden van opleiden met wiki?
 3. Wat zijn voordelen van opleiden met wiki?
 4. Wat zijn nadelen van opleiden met wiki?
 5. Hoe kun je wiki effectief inzetten in opleidingen?
 6. Wat is geschikte wiki-software?

1. Wat is een wiki?

Een wiki is een toepassing waarmee je gezamenlijk webdocumenten kunt creëren, bewerken en aan elkaar verbinden. Belangrijke kenmerken zijn de vrije opbouw en de rechtenvrije inhoud: iedere bezoeker kan de inhoud bewerken en gebruiken. Op de achtergrond (op andere tabbladen) is het mogelijk om te overleggen over de inhoud en om de geschiedenis van een artikel te bekijken. Wikipedia is een veelgebruikt voorbeeld van een wiki.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiki .

terug naar boven

2. Waar vind je voorbeelden van opleiden met wiki?


terug naar boven

3. Wat zijn voordelen van opleiden met wiki?

 • Een wiki is bedoeld als encyclopedie: de inhoud is objectief en neutraal. Je kunt een wiki dus gebruiken om kennis te verspreiden, of mooier nog: om kennis op te bouwen. Je kunt de lerenden vragen om zelf kennis te vergaren over een onderwerp en dit te bewerken tot een wiki-artikel, individueel of in groepjes.
 • De meeste wiki's zijn openbaar toegankelijk. Dat dwingt de lerenden om de informatie in het artikel helder te verwoorden.
 • Via het discussie-tabblad kunnen lerenden met elkaar overleggen over de inhoud van het artikel. Inhoud en proces lopen dus naast en niet door elkaar. Dit is ook de kracht van de wiki: met elkaar van gedachten wisselen over een onderwerp is een essentiële leerfunctie. Door in het discussie-tabblad samen te zoeken naar de beste manier om iets te beschrijven, scherpen deelnemers hun kijk op het onderwerp.
 • Via het geschiedenis-tabblad kun je zien welke lerende welke bijdrage heeft geleverd aan het artikel.
 • ...

terug naar boven

4. Wat zijn nadelen van opleiden met wiki?

 • Er kan maar één persoon tegelijk aan een artikel werken. Als lerenden tegelijk aan hetzelfde artikel werken, overschrijven zij elkaars wijzigingen. Dit in tegenstelling tot google docs, waar verschillende lerenden tegelijk aan hetzelfde document kunnen werken.
 • Een wiki is niet bedoeld als discussieforum. Het discussie-tabblad maakt overleg wel mogelijk, maar de discussie wordt asynchroon gevoerd. Dat maakt een wiki minder geschikt voor attitudedoelen.
 • De meeste wiki's zijn openbaar toegankelijk. Dat betekent dat concepten van artikelen ook direct zichtbaar zijn voor de buitenwereld.
 • ...

terug naar boven

5. Hoe kun je wiki effectief inzetten in opleidingen?

 • Organiseer de inzet van wiki goed. Dus zorg dat de software is geïnstalleerd, dat de lerenden een account hebben en dat de opdracht duidelijk is.
 • Maak redactieafspraken. Stel zelf een schrijfwijzer op of laat dat door de lerenden doen.
 • Laat de lerenden eerst tijdens een bijeenkomst oefenen met de software. Zorg voor duidelijke uitleg en goede begeleiding.
 • Gebruik het discussie-tabblad om feedback te geven op de artikelen van de lerenden.
 • ...

terug naar boven


6. Welke wiki-software is geschikt?

Voor grote wiki-projecten kun je (betaalde) software op een server installeren. Voor kleinere projecten kun je gebruik maken van (gratis) open source software. Deze wiki draait op wikispaces.com.
Voor een vergelijking van wiki-software zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software.

terug naar boven