Opleiden met Twitter

In dit artikel kun je lezen hoe je Twitter kunt gebruiken in opleidingen.
 1. Wat is Twitter?
 2. Waar vind je voorbeelden van opleiden met Twitter?
 3. Wat zijn voordelen van opleiden met Twitter?
 4. Wat zijn nadelen van opleiden met Twitter?
 5. Hoe kun je Twitter effectief inzetten in opleidingen?
 6. Wat is geschikte Twitter-software?

1. Wat is Twitter?

Twitter is een webapplicatie waarmee je realtime kunt communiceren. Als gebruiker maak je een account aan en vervolgens kun je tweets versturen. Een tweet is een bericht van maximaal 140 karakters, waarin je vertelt wat je bezighoudt of wat je van plan bent. Twitteren wordt ook wel microblogging genoemd.

terug naar boven

2. Waar vind je voorbeelden van opleiden met Twitter?


terug naar boven

3. Wat zijn voordelen van opleiden met Twitter?

 • Twitter is gratis.
 • Twitter past bij de korte spanningsboog van jongeren. De onmiddellijke verspreiding van berichten zorgt voor opwinding en snelle bevrediging.
 • Een tweet kan maximaal 140 karakters bevatten en dwingt je dus om snel tot de essentie te komen: handig als je moet (leren) samenvatten.
 • Ook stille deelnemers kunnen actief deelnemen aan de discussie en zich verbonden voelen met de bijeenkomst en de (grote) groep deelnemers.
 • Door Twitter als backchannel te gebruiken tijdens bijeenkomsten (dan laat je de deelnemers tijdens de bijeenkomst tweets versturen met hun mening of reactie), krijg je als docent direct feedback van de deelnemers.

terug naar boven

4. Wat zijn nadelen van opleiden met Twitter?

 • De berichten zijn erg kort: maximaal 140 karakters. Je hebt dus niet veel ruimte om de inhoud te nuanceren. Maar je kunt een tweet wel gebruiken als aankondiging van meer inhoud in een ander medium. Gebruik tinyurl om de vaak lange webadressen in te korten naar URL's die makkelijk in een tweet passen.
 • Twitterende deelnemers verbergen zich achter hun laptop of mobiel. Maar typende deelnemers kunnen ook een teken van actieve betrokkenheid zijn...
 • Het zenden van berichten van 140 karakters kun je nauwelijks een opleiding noemen. Maar als alle deelnemers ook twitteren, kan er een levendige uitwisseling ontstaan. Dan moeten wel alle deelnemers een Twitter-account hebben.

terug naar boven

5. Hoe kun je Twitter effectief inzetten in opleidingen?

 • Gebruik hashtags (#), zodat je relevante tweets per cursus / onderwerp / groep kunt selecteren.
 • Maak een aparte account voor de cursus aan en laat dat account volgen door de deelnemers.
 • Introduceer huisregels voor het twitteren: blijf bij het onderwerp, toon respect, stuur geen 1-op-1 berichten.
 • Gebruik Twitter in de aanloop naar de bijeenkomst om het onderwerp en/of de docent te introduceren. Ook deelnemers kunnen zichzelf alvast voorstellen en vragen / leerwensen indienen per tweet.
 • Gebruik Twitter tijdens de bijeenkomst om discussies te voeren, feedback te laten geven of ervaringen uit te wisselen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een expert op afstand te laten deelnemen aan de discussie.
 • Gebruik Twitter na afloop van de bijeenkomst om te verwijzen naar bronmateriaal, boodschappen te herhalen en/of huiswerkopdrachten te verspreiden. Discussies die tijdens de bijeenkomst nog niet zijn afgerond, kunnen na afloop via Twitter worden voortgezet. Deelnemers en docenten kunnen bovendien twitteren over het toepassen van de leerinhoud.
 • Zie ook http://www.c4lpt.co.uk/140Learning/twitter.html voor meer tips over leren met Twitter.

terug naar boven

6. Welke Twitter-software is geschikt?
De hoofdapplicatie van Twitter vind je op http://www.twitter.com. Er bestaan ook varianten die je kunt inzetten binnen de afgeschermde omgeving van een organisatie, bijvoorbeeld Yammer en Office Talk van Microsoft. Daarnaast zijn er duizenden applicaties die voortborduren op Twitter en het bijvoorbeeld mogelijk maken om tweets te aggregeren, zoals Twemes, Twitterfall en Twubs.

terug naar boven